kuntotARKASTUKSET, - TUTKIMUKSET JA KORJAUSSUUNNITTELU

Tekemämme kuntotarkastus suoritetaan soveltaen KH-korttia 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä), sekä lisäksi Asumisterveysasetusta (545/2015), jota sovelletaan myös terveydensuojelulain  (763/1994) nojalla tehtävään asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan.

Tarkastuksemme tarkoitus on selvittää kohteessa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen, sekä mahdollisiin korjauksiin, joilla kohteesta saadaan terveellinen ja turvallinen.

Rakenteiden kuntotutkimusta ei pidä sekoittaa em. asuntokaupan yhteydessä suoritettavaan kuntotarkastukseen, mikä on pääsääntöisesti pintapuolinen katselmus. Kuntoarviossa tai -tarkastuksessa havaittujen puutteiden tai vaurioiden perusteella tehdään usein kuntotutkimus. Rakenteiden kuntotutkimuksissa rakenteita tutkitaan ja avataan yleensä rajatuista paikoista, joissa vaurion riski on olemassa, tai paikoista, joissa on pintapuolisesti havaittavissa viitteitä mahdollisista vaurioista. Kuntotutkimus on aina ensimmäinen askel korjaussuunnittelussa. Kuntotutkimuksilla selvitetään vauriomekanismit ja vaurioiden laajuus ja näiden tietojen perustella voidaan korjaussuunnittelu käynnistää.

Rakenteiden kuntotutkimus VOI pitää sisällään mm.

  • Rakenneavaukset ja –selvitykset
  • Kosteusmittaukset
  • Lämpökuvaukset
  • Tiiveysmittaukset
  • Mikrobinäytteet
  • Vaurioiden laajuudet ja syyt
  • Korjaustapaehdotukset

Yhteydenottopyyntö