Rakenneavaukset ja -selvitykset

Rakenneavauksia ja -selvityksiä tarvitaan yleensä muiden tutkimusten yhteydessä. Rakenneratkaisut ja rakenteiden kunto ei selviä muutoin kun rakenteita avaamalla. Tämä tieto on erityisen tärkeää esimerkiksi korjaussuunnittelun kannalta. Alkuperäisissä piirustuksissa esitetyt rakennepaksuudet ja –ratkaisut eivät aina välttämättä pidä paikkaansa, tästä syystä esimerkiksi korjaussuunnitelmiakaan ei pystytä tekemään tarkasti.

Yhteydenottopyyntö