MIKROBI-, ASBESTI- JA HAITTA-AINENÄYTTEET

Otamme asbesti- ja haitta-aine-, sekä mikrobinäytteitä pinnoilta ja rakenteista. Mikrobinäyteillä saadaan varmistettua tai vastaavasti poissuljettua mahdollinen mikrobivaurio rakenteissa. Haitta-ainenäytteitä otetaan kun materiaaleissa epäillään olevan asbestia, kreosoottia tai muita haitallisia aineita kuten lyijyä, PCB:tä tai muita raskasmetalleja. Nykyisin laki määrää asbestikartoituksen tehtäväksi ennen remonttia, mikäli kiinteistö on valmistunut ennen vuotta 1994.

Pelkän mikrobivaurion toteaminen ei yleensä riitä, vaan on selvitettävä sen aiheuttaja ja laajuus, jotta korjaussuunnittelu ja kunnostustyöt kaikkine osa-alueineen voidaan toteuttaa oikealla tavalla ja riittävässä laajuudessaan. Yleensä selvästi silmin havaittavasta mikrobivauriosta ei oteta näytteitä, ellei sitten haluta selvittää esimerkiksi lajistoa tai tarvita lisää näyttöä vaurioista riitatapausta varten.

Yhteydenottopyyntö