Kosteuskartoitukset

Vesivahinko

Kosteuskartoitus suoritetaan yleensä aina vesivahingon jälkeen. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää vahingosta aiheutuneet vauriot ja niiden laajuus. Kartoitusraportissa on myös toimenpide-ehdotus, mistä selviää esimerkiksi tarvittavat purkutyöt ja rakenteiden kuivaustarve kohteen kuntoon saattamiseksi vahinkoa edeltäneeseen tasoon. Kartoitusraportti helpottaa huomattavasti esimerkiksi vakuutusyhtiön toimintaa korvauspäätöstä tehdessä. Pintapuolista kosteuskartoitusta täydennetään usein myös rakenneavauksin ja porareikämittauksin, tällöin kartoitus laajenee usein kuntotutkimukseksi.

Asuntokauppa
Kosteuskartoituksia suoritetaan myös esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä. Samassa yhteydessä suoritetaan yleensä myös märkätilakatselmus, jossa tarkastetaan mm. vedeneristeen olemassaolo ja sen laatu, lattian kaadot, läpiviennit, saunan höyrynsulut, ilmanvaihdon toimivuus, vesikalusteiden ja lattiakaivon kunto silmämääräisesti. Havaintojen perusteella tehdään mahdollisesti lisätutkimuksia havaittujen puutteiden, vaurioiden tai epäkohtien selvittämiseksi.

TALOYHTIÖT
Asuntokaupan yhteydessä tehtävää tarkastusta vastaavasti tehdään taloyhtiössä myös ns. massakartoituksia joissa jokaisen huoneiston märkätilat käydään läpi. Ensivaiheessa tarkastus tehdään pintapuolisesti pintoja rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa tutkitaan mm. märkätilojen ilmanvaihdon toimivuus, vesikalusteiden kunto, pinnoitteet, lattian kaadot, läpiviennit ja lattiakaivo. Tarkastuksen tarkoituksena on antaa taloyhtiölle arvokasta tietoa märkätilojen nykytilanteesta ja tulevista remontoista.

Yhteydenottopyyntö